Yalnızardıç HES

Antalya İli, Alanya İlçesi Gevne Çayı’nda inşa edilen Yalnızardıç Barajı HES ile mansabında yer alan regülatörünün toplam Kurulu Gücü 42,32 MWm olup öngörülen ortalama yıllık üretim miktarı 120.000.000 kWh’ tır. Yatırım maliyeti 127,8 Milyon Amerikan Dolarıdır.

Yalnızardıç Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 97 m. yüksekliğinde silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) gövdeye, 4140 m. uzunluğunda enerji tüneline ve içinde 2 adet 16,25 MW (toplam 32,50 MW) Kurulu Gücünde düşey eksenli Françis tipi türbin bulunan enerji santrali yanısıra barajdan mansaba bırakılan cansuyu çıkışına yerleştirilen 0,54 MW Kurulu Gücünde enerji santraline sahiptir. Baraj kret kotu 1361 m. ve talveg kotu 1269 metredir. Baraj gövdesi beton hacmi 490.000 m3 ve toplam su tutma kapasitesi 109,5 milyon m3 olarak hesaplanmıştır. Yalnızardıç Barajı ve HES’ te birinci ünite Mart 2015, ikinci ünite Nisan 2015 ve üçüncü ünite Mayıs 2015 tarihinden itibaren ticari üretime başlanılmıştır.

Yalnızardıç Barajının mansabında yer almakta olan regülatörün kret kotu 1168,10 metre ve talveg kotu 1161 metredir. İletim uzunluğu 3847 metre olup 2627 metresi tüneldir. Santral Binasında 3 adet 1,45 MW ve 1 adet 4,93 MW Kurulu Gücünde olmak üzere toplam 4 adet yatay Françis türbin bulunmaktadır (Toplam Kurulu Güç 9,28 MW). Eylül 2013 tarihinden itibaren ticari üretime başlanılmıştır.


 
Horasan Sokak No: 16/3 6700 G.O.P / ANKARA