Aladereçam HES

Akköy II HES projesinin alt bileşeni olan Aladereçam Barajı, Gümüşhane ili Karaovacık Deresi üzerinde 1.797 m talveg kotunda yer almakta olup, barajın toplam su tutma kapasitesi 13,934 milyon m3’ tür. Aladereçam Barajı rezervuarında depolanan su yaklaşık 4,7 km uzunluğunda, 3,20 m iç çapında bir enerji tüneli, denge bacası ve 1,50 m çapında 455 m uzunluğunda cebri boru vasıtası ile Gökçebel Barajı Göl alanına çevrilmektedir. Mevcut düşüden faydalanılarak 7,56 MW Kurulu Gücündeki Aladereçam HES enerji üretim tesisi gerçekleştirilmiştir.
 
Horasan Sokak No: 16/3 6700 G.O.P / ANKARA